kancelaria-bieniek.pl,Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb

Kancelaria jest współtworzona przez adwokata oraz radcę prawnego. Umożliwia to świadczenie usług prawnych w wielu dziedzinach prawa..

Czytaj Więcej

O Kancelarii

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej Kancelarii

Kancelaria jest współtworzona przez adwokata oraz radcę prawnego. Umożliwia to świadczenie usług prawnych w wielu dziedzinach prawa, przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego (prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo odszkodowawcze), prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz bieżącą obsługę osób prowadzących działalność gospodarczą.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, co w połączeniu z posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz zaangażowaniem pozwala na świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Współpracujemy z kancelarią notarialną i kancelarią komorniczą, dzięki czemu oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną.

Kancelaria współpracuje także z rzeczoznawcami samochodowymi, co pozwala na świadczenie pomocy prawnej we wszelkich sprawach związanych z samochodami i innymi pojazdami.

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami

Oferta

Kancelaria oferuje usługi prawne w wielu dziedzinach prawa. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty poprzez wybranie z poniższej listy interesującej Państwa kategorii spraw.

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym. Oprócz materii prawa odszkodowawczego czy spadkowego, które zostały omówione szczegółowo poniżej, prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, przede wszystkim związane z nieruchomościami, na przykład:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia (o zasiedzenie),
 • sprawy o zasiedzenie służebności,
 • sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy o ochronę własności i ochronę posiadania,
 • sprawy o zniesienie współwłasności.

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych wynikających z:

 • niewykonania lub nienależytego wykonania umów (umów sprzedaży, umów o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, pożyczki, itd.),
 • odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,
 • bezpodstawnego wzbogacenia,
 • niewypłacalności dłużników, do której doszło z pokrzywdzeniem wierzycieli (skargi pauliańskie).

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, które powodują utratę zdrowia czy nawet życia. Znaczący odsetek stanowią wypadki komunikacyjne, choć dotyczy to także wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwach rolnych czy innych. Kancelaria pomaga Poszkodowanym uzyskać należne im świadczenia. Prowadzi sprawy, w których dochodzi na rzecz Klientów m.in. takich roszczeń odszkodowawczych, jak:

 • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę powstałą w wyniku obrażeń ciała,
 • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę powstałą wskutek śmierci osoby bliskiej,
 • renta po śmierci osoby bliskiej,
 • renta wskutek utraty zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększenia się potrzeb,
 • odszkodowanie za koszty leczenia i koszty dojazdów do placówek medycznych,
 • koszty naprawy pojazdów zniszczonych wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • koszty wynajmu samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu zniszczonego,
 • świadczenia dla sprawców wypadków komunikacyjnych.

Nasza oferta obejmuje nie tylko etap postępowania sądowego, lecz prowadzimy sprawy już w fazie postępowania likwidacyjnego, począwszy od zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi.

Prawie każdy z nas korzysta z samochodu. Rozwinięta komunikacja samochodowa ułatwia nasze życie, jednak niejednokrotnie jest też źródłem problemów, również tych, które są rozwiązywane na drodze sądowej. Nasza kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi pojazdów samochodowych, w szczególności związanymi z:

 • wypadkami komunikacyjnymi,
 • wyceną samochodów i wyceną kosztów naprawy pojazdów,
 • wadami fabrycznymi pojazdów (rękojmia, gwarancja),
 • wadliwymi naprawami i nieprawidłowym serwisem pojazdów (rękojmia, gwarancja),
 • zasadami ruchu drogowego,
 • transportem samochodowym.

Profesjonalizm Kancelarii w sprawach związanych z samochodami i innymi pojazdami zapewnia współpraca z doświadczonymi rzeczoznawcami samochodowymi z zakresu:

 • wypadków samochodowych w ruchu drogowym,
 • budowy pojazdów samochodowych,
 • diagnostyki samochodowej,
 • eksploatacji i utrzymania pojazdów,
 • mechaniki pojazdowej.

Śmierć osoby bliskiej jest zdarzeniem, które wywołuje nie tylko cierpienie członków rodziny, ale stwarza też szereg spraw związanych z majątkiem zmarłego. W związku z powyższym, nasza Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego. Prowadzimy m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, sprawy o dział spadku, sprawy o zachowek. Doradzamy w kwestiach dotyczących przyjęcia i odrzucenia spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe, unieważnienia testamentu, wydziedziczenia itp.

Nasze usługi są skierowane również do osób, które same planują sporządzić testament czy w inny sposób rozporządzić swoim majątkiem.

Adwokat Paweł Bieniek prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, tak na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia), postępowania sądowego, jak i postępowania wykonawczego. Posiada on doświadczenie nie tylko w prawie karnym sensu stricto, lecz także uczestniczy w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego i  prawa wykroczeń. Ponadto występuje jako obrońca w sprawach dyscyplinarnych.

 

Problemy rodzinne należą do wyjątkowo delikatnej sfery życia osobistego. Dlatego też sprawy z zakresu prawa rodzinnego są przez nas traktowane z wyjątkową uwagą, zwłaszcza gdy w grę wchodzi dobro małoletnich dzieci. Z zakresu prawa rodzinnego prowadzimy m.in. sprawy o:

 • rozwód,
 • separację
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Pomagamy także w uzyskaniu świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki, świadczenia opiekuńcze, zapomogi.

Doradzamy osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Znaczący wpływ na zakres obsługi danego przedsiębiorstwa ma przedmiot jego działalności, stąd każdorazowo zakres współpracy jest ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta. Obsługa przedsiębiorców jest realizowana poprzez osobiste spotkania, kontakt telefoniczny oraz mailowy, w zależności od specyfiki działalności konkretnego przedsiębiorcy oraz od jego preferencji.

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz Pracowników, jak i Pracodawców. Pomoc ta obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy,
 • doradztwo kadrowo-płacowe,
 • reprezentację w sprawach sądowych.

Świadczymy także usługi prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, reprezentujemy Klientów w sporach z organami rentowymi (ZUS, KRUS i inne).

Zespół

Adwokat Paweł Bieniek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbył także studia cząstkowe na Okan Üniversitesi w Stambule. Ukończył aplikację adwokacką, a po zdanym egzaminie adwokackim został wpisany na listę adwokatów w Rzeszowie.

W swojej dotychczasowej praktyce skupia się przede wszystkim na świadczeniu usług z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego i prawa rodzinnego. Prowadzi także sprawy związane z pojazdami samochodowymi, co wiąże się z jego pasją, jaką jest motoryzacja.

Radca prawny Monika Pigóra-Bieniek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbyła także studia cząstkowe na Okan Üniversitesi w Stambule. Ukończyła aplikację radcowską, a po zdanym egzaminie radcowskim została wpisana na listę radców prawnych w Rzeszowie.

W kancelarii zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz obsługą przedsiębiorców. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, w których reprezentuje poszkodowanych.

Porady on-line

W celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu z Kancelarią oferujemy świadczenie pomocy prawnej on-line, która może polegać w szczególności na:

 • uzyskaniu porady prawnej,
 • uzyskaniu opinii prawnej,
 • opracowaniu projektu pisma procesowego lub umowy bez konieczności
 • osobistego spotkania się z adwokatem.

Aby uzyskać usługę prawną on-line należy:

 • przesłać do Kancelarii wiadomość e-mail zawierającą pytanie wraz z opisem swojego problemu prawnego na adres: adwokat@kancelaria-bieniek.pl lub radcaprawny@kancelaria-bieniek.pl albo skorzystać z formularza poniżej,
 • odebrać e-mail zwrotny potwierdzający przyjęcie pytania przez Kancelarię wraz z zaproponowaną ceną za zleconą usługę. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania, lub w przypadku zagadnień skomplikowanych albo czasochłonnych w terminie do 4 dni roboczych od wpływu należności na rachunek bankowy,
 • dokonać wpłaty na rachunek bankowy o numerze 86 1050 1562 1000 0092 1425 5110,
 • oczekiwać na odpowiedź na przedstawione zapytani

Jeżeli Klient zdecyduje się zlecić Kancelarii prowadzenie sprawy, uiszczona w ten sposób opłata za usługę on-line podlegać będzie zaliczeniu na poczet wynagrodzenia. Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań.

Dlaczego warto skorzystać z porad prawnych przez Internet:

 • Darmowa wycena usługi
 • Pełna anonimowość – do zlecenia wykonania wyceny należy podać jedynie swoje imię i adres e-mail
 • Szybkość wykonania usługi – większość zleconych usług jest wykonywana w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku spraw skomplikowanych usługa zostanie wykonana w ciągu 4 dni roboczych.
 • Szeroka tematyka świadczonych usług: porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe, umowy.
 • Profesjonalizm – usługa jest wykonywana przez adwokata lub radcę prawnego
 • Tajemnica – adwokat i radca prawny są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieli się wykonując usługę.

Formularz zapytania on-lineKontakt

Adwokat Paweł Bieniek

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Paweł Bieniek

ul. Grodzisko 3a
35-060 Rzeszów
tel. (+48) 784 184 656

adwokat@kancelaria-bieniek.pl
www.kancelaria-bieniek.pl

NIP: 5170113651
REGON: 362181283
Nr rachunku bankowego:
86 1050 1562 1000 0092 1425 5110

Radca prawny
Monika Pigóra-Bieniek

Kancelaria Radcy Prawnego
Monika Pigóra-Bieniek

ul. Armii Krajowej 11
36-060 Głogów Małopolski
tel. (+48) 668 848 930

radcaprawny@kancelaria-bieniek.pl
www.kancelaria-bieniek.pl

NIP: 7952375840
REGON: 365577550