O KANCELARII

My Image

Założycielem Kancelarii jest adwokat Paweł Bieniek. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbył także studia cząstkowe na Okan Üniversitesi w Stambule. Ukończył aplikację adwokacką w Rzeszowie, a po zdanym egzaminie adwokackim został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

W swojej dotychczasowej praktyce skupia się przede wszystkim na świadczeniu usług z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego (prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo odszkodowawcze), prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz bieżącej obsłudze osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kancelaria współpracuje z rzeczoznawcami samochodowymi, co pozwala na świadczenie pomocy prawnej we wszelkich sprawach związanych z pojazdami samochodowymi.

Oferta

Kancelaria oferuje usługi prawne w wielu dziedzinach prawa. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty poprzez wybranie z poniższej listy interesującej Państwa kategorii spraw.


Adwokat Paweł Bieniek prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, tak na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia), postępowania sądowego, jak i postępowania wykonawczego. Posiada on doświadczenie nie tylko w prawie karnym sensu stricto, lecz także uczestniczy w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń. Ponadto występuje jako obrońca w sprawach dyscyplinarnych.

Kancelaria Adwokacka adw. Pawła Bieńka zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym. Oprócz materii prawa spadkowego czy odszkodowawczego, które zostały omówione szczegółowo poniżej, prowadzimy sprawy
z zakresu prawa rzeczowego, przede wszystkim związane z nieruchomościami, na przykład:
 • sprawy o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze
  zasiedzenia (o zasiedzenie)
 • sprawy o zasiedzenie służebności
 • sprawy o ustanowienie służebności
 • sprawy o ochronę własności i ochronę posiadania
 • sprawy o zniesienie współwłasności

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych wynikających z:
 • niewykonania lub nienależytego wykonania umów (umów sprzedaży, umów o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, pożyczki, itd.)
 • odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej
 • bezpodstawnego wzbogacenia
 • niewypłacalności dłużników, do której doszło z pokrzywdzeniem wierzycieli (skargi pauliańskie)

Śmierć osoby bliskiej jest zdarzeniem, które wywołuje nie tylko cierpienie członków rodziny, ale stwarza też szereg spraw związanych z majątkiem zmarłego.W związku z powyższym, Kancelaria Adwokata Pawła Bieńka świadczy wszechstronną pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego. Prowadzimy m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, sprawy o dział spadku, sprawy o zachowek. Doradzamy w kwestiach dotyczących przyjęcia i odrzucenia spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe, unieważnienia testamentu, wydziedziczenia itp. Nasze usługi są skierowane również do osób, które same planują sporządzić testament czy
w inny sposób rozporządzić swoim majątkiem.Prawie każdy z nas korzysta z samochodu. Rozwinięta komunikacja samochodowa ułatwia nasze życie, jednak niejednokrotnie jest też źródłem problemów, również tych, które są rozwiązywane na drodze sądowej. Nasza kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi pojazdów samochodowych, w szczególności związanymi z:
 • wypadkami komunikacyjnymi
 • wyceną samochodów i wyceną kosztów naprawy pojazdów
 • wadami fabrycznymi pojazdów
 • wadliwymi naprawami i nieprawidłowym serwisem pojazdów
 • zasadami ruchu drogowego
 • transportem samochodowym

Profesjonalizm Kancelarii w sprawach związanych z pojazdami samochodowymi zapewnia współpraca
z doświadczonymi rzeczoznawcami samochodowymi z zakresu:
 • wypadków samochodowych w ruchu drogowym
 • budowy pojazdów samochodowych
 • diagnostyki samochodowej
 • eksploatacji i utrzymania pojazdów
 • mechaniki pojazdowej

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, które powodują utratę zdrowia czy nawet życia. Znaczący odsetek stanowią wypadki komunikacyjne, choć dotyczy to także wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwach rolnych czy innych. Kancelaria Adwokata Pawła Bieńka pomaga Poszkodowanym uzyskać należne im świadczenia. Prowadzi sprawy, w których dochodzi na rzecz Klientów m.in. takich roszczeń odszkodowawczych, jak:
 • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę powstałą w wyniku obrażeń ciała
 • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę powstałą wskutek śmierci osoby bliskiej
 • renta po śmierci osoby bliskiej
 • odszkodowanie za koszty leczenia i koszty dojazdów do placówek medycznych
 • koszty naprawy pojazdów zniszczonych wskutek wypadku komunikacyjnego
 • koszty wynajmu samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu zniszczonego
 • świadczenia dla sprawców wypadków komunikacyjnych
Nasza oferta obejmuje nie tylko etap postępowania sądowego, lecz prowadzimy sprawy już w fazie postępowania likwidacyjnego, począwszy od zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi.

Problemy rodzinne należą do wyjątkowo delikatnej sfery życia osobistego. Dlatego też sprawy z zakresu prawa rodzinnego są przez nas traktowane z wyjątkową uwagą, zwłaszcza gdy w grę wchodzi dobro małoletnich dzieci.
Z zakresu prawa rodzinnego prowadzimy m.in. sprawy o:
 • rozwód
 • seperację
 • alimenty
 • ustalenie kontaktów z dziećmi
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
Pomagamy także w uzyskaniu świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki, świadczenia opiekuńcze, zapomogi.Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz Pracowników, jak i Pracodawców.
Pomoc ta obejmuje w szczególności:
 • sporządzanie i opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy
 • doradztwo kadrowo-płacowe
 • reprezentację w sprawach sądowych
Świadczymy także usługi prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, reprezentujemy Klientów w sporach z organami rentowymi (ZUS, KRUS i inne).

Adwokat Paweł Bieniek doradza osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Znaczący wpływ na zakres obsługi danego przedsiębiorstwa ma przedmiot jego działalności, stąd każdorazowo zakres współpracy jest ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta. Obsługa przedsiębiorców jest realizowana poprzez osobiste spotkania, kontakt telefoniczny oraz mailowy, w zależności od specyfiki działalności konkretnego przedsiębiorcy oraz od jego preferencji.

PORADY ON-LINE


Kontakt

My Image

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Paweł Bieniek
ul. Grodzisko 3a
35-060 Rzeszów
tel. +48 784 184 656
adres e-mail: adwokat@kancelaria-bieniek.pl
www.kancelaria-bieniek.pl
NIP: 5170113651
REGON: 362181283
Nr rachunku bankowego:
86 1050 1562 1000 0092 1425 5110