(+48) 784 184 656 / (+48) 668 848 930

Kancelaria adwokacka, Odszkodowania Rzeszów

Kancelaria jest współtworzona przez adwokata oraz radcę prawnego. Umożliwia to świadczenie usług prawnych w wielu dziedzinach prawa..

Czytaj Więcej

KANCELARIA ADWOKACKA RZESZÓW

Kancelaria jest współtworzona przez adwokata oraz radcę prawnego. Umożliwia to świadczenie usług prawnych w wielu dziedzinach prawa, przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego (prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo odszkodowawcze), prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz bieżącą obsługę osób prowadzących działalność gospodarczą.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, co w połączeniu z posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz zaangażowaniem pozwala na świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Współpracujemy z kancelarią notarialną i kancelarią komorniczą, dzięki czemu oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną.

Kancelaria adwokacka współpracuje także z rzeczoznawcami samochodowymi, co pozwala na świadczenie pomocy prawnej we wszelkich sprawach związanych z samochodami i innymi pojazdami.

Radcy prawni

OFERTA

Kancelaria oferuje usługi prawne w wielu dziedzinach prawa. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty poprzez wybranie z poniższej listy interesującej Państwa kategorii spraw.

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym. Oprócz materii prawa odszkodowawczego czy spadkowego, które zostały omówione szczegółowo poniżej, prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, przede wszystkim związane z nieruchomościami, na przykład:


 • sprawy o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia (o zasiedzenie),
 • sprawy o zasiedzenie służebności,
 • sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy o ochronę własności i ochronę posiadania,
 • sprawy o zniesienie współwłasności.

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych wynikających z:


 • niewykonania lub nienależytego wykonania umów (umów sprzedaży, umów o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, pożyczki, itd.),
 • odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,
 • bezpodstawnego wzbogacenia,
 • niewypłacalności dłużników, do której doszło z pokrzywdzeniem wierzycieli (skargi pauliańskie).

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, które powodują utratę zdrowia czy nawet życia. Znaczący odsetek stanowią wypadki komunikacyjne, choć dotyczy to także wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwach rolnych czy innych. Kancelaria pomaga Poszkodowanym uzyskać należne im świadczenia. Prowadzi sprawy, w których dochodzi na rzecz Klientów m.in. takich roszczeń odszkodowawczych, jak:


 • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę powstałą w wyniku obrażeń ciała,
 • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę powstałą wskutek śmierci osoby bliskiej,
 • renta po śmierci osoby bliskiej,
 • renta wskutek utraty zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększenia się potrzeb,
 • odszkodowanie za koszty leczenia i koszty dojazdów do placówek medycznych,
 • koszty naprawy pojazdów zniszczonych wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • koszty wynajmu samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu zniszczonego,
 • świadczenia dla sprawców wypadków komunikacyjnych (zwrot odszkodowania, zadośćuczynienia lub nawiązki orzeczonej na rzecz pokrzywdzonego w sprawie karnej).

Nasza oferta obejmuje nie tylko etap postępowania sądowego, lecz prowadzimy sprawy już w fazie postępowania likwidacyjnego, począwszy od zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi.

Prawie każdy z nas korzysta z samochodu. Rozwinięta komunikacja samochodowa ułatwia nasze życie, jednak niejednokrotnie jest też źródłem problemów, również tych, które są rozwiązywane na drodze sądowej. Nasza kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi pojazdów samochodowych, w szczególności związanymi z:


 • wypadkami i kolizjami drogowymi,
 • wyceną samochodów i wyceną kosztów naprawy pojazdów (odszkodowania samochodowe),
 • wadami fabrycznymi pojazdów (rękojmia, gwarancja),
 • wadliwymi naprawami i nieprawidłowym serwisem pojazdów (rękojmia, gwarancja),
 • zasadami ruchu drogowego,
 • transportem samochodowym.

Profesjonalizm Kancelarii w sprawach związanych z samochodami i innymi pojazdami zapewnia współpraca z doświadczonymi rzeczoznawcami samochodowymi z zakresu:


 • wypadków samochodowych w ruchu drogowym,
 • budowy pojazdów samochodowych,
 • diagnostyki samochodowej,
 • eksploatacji i utrzymania pojazdów,
 • mechaniki pojazdowej.

Śmierć osoby bliskiej jest zdarzeniem, które wywołuje nie tylko cierpienie członków rodziny, ale stwarza też szereg spraw związanych z majątkiem zmarłego. W związku z powyższym, nasza Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego. Prowadzimy m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, sprawy o dział spadku, sprawy o zachowek. Doradzamy w kwestiach dotyczących przyjęcia i odrzucenia spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe, unieważnienia testamentu, wydziedziczenia itp.

Nasze usługi są skierowane również do osób, które same planują sporządzić testament czy w inny sposób rozporządzić swoim majątkiem.

Adwokat Paweł Bieniek prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, tak na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia), postępowania sądowego, jak i postępowania wykonawczego. Posiada on doświadczenie nie tylko w prawie karnym sensu stricto, lecz także uczestniczy w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego i  prawa wykroczeń. Ponadto występuje jako obrońca w sprawach dyscyplinarnych.

 

Problemy rodzinne należą do wyjątkowo delikatnej sfery życia osobistego. Dlatego też sprawy z zakresu prawa rodzinnego są przez nas traktowane z wyjątkową uwagą, zwłaszcza gdy w grę wchodzi dobro małoletnich dzieci. Z zakresu prawa rodzinnego prowadzimy m.in. sprawy o:


 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Orzeczenie rozwodu nie zawsze musi wiązać się z długotrwałym procesem sądowym. Rozwód możliwy jest także bez orzekania który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Małżonkowie mogą również porozumieć się co do kwestii związanych z małoletnimi dziećmi czy podziałem majątku wspólnego. Kancelaria prowadząc sprawę o rozwód pomaga dobrać rozwiązania optymalne dla małżonków i ich dzieci.

Doradzamy osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Znaczący wpływ na zakres obsługi danego przedsiębiorstwa ma przedmiot jego działalności, stąd każdorazowo zakres współpracy jest ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta. Obsługa przedsiębiorców jest realizowana poprzez osobiste spotkania, kontakt telefoniczny oraz mailowy, w zależności od specyfiki działalności konkretnego przedsiębiorcy oraz od jego preferencji.

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz Pracowników, jak i Pracodawców. Pomoc ta obejmuje w szczególności sporządzanie i opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy oraz reprezentację w sporach sądowych, w tym w sprawach:


 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • o przywrócenie do pracy,
 • o odszkodowanie,
 • o zapłatę wynagrodzenia za pracę,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Pomagamy osobom, które nie są w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań finansowych. Jeżeli znalazłeś się w stanie niewypłacalności, przeanalizujemy czy w Twoim przypadku można ubiegać się o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Jeśli będzie to dla Ciebie korzystne, przygotujemy odpowiedni wniosek do sądu gospodarczego.

Zakup mieszkania, domu czy działki jest ważną decyzją, która często wywiera skutki na wiele kolejnych lat. Dlatego przed dokonaniem transakcji warto skonsultować umowę z prawnikiem. Nasza Kancelaria analizuje umowy związane z nabyciem nieruchomości, takie jak:


 • umowa rezerwacyjna,
 • umowa deweloperska,
 • umowa przedwstępna,
 • umowa sprzedaży nieruchomości.

ADWOKAT I RADCA PRAWNY

Adwokat Paweł

Adwokat Paweł Bieniek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbył także studia cząstkowe na Okan Üniversitesi w Stambule. Ukończył aplikację adwokacką, a po zdanym egzaminie adwokackim został wpisany na listę adwokatów w Rzeszowie.

W swojej dotychczasowej praktyce skupia się przede wszystkim na świadczeniu usług z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego i prawa rodzinnego. Prowadzi także sprawy związane z pojazdami samochodowymi, co wiąże się z jego pasją, jaką jest motoryzacja.

Radca Prawny Monika

Radca prawny Monika Pigóra-Bieniek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbyła także studia cząstkowe na Okan Üniversitesi w Stambule. Ukończyła aplikację radcowską, a po zdanym egzaminie radcowskim została wpisana na listę radców prawnych w Rzeszowie.

W kancelarii zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz obsługą przedsiębiorców. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, w których reprezentuje poszkodowanych.

Jakub Dyda

Student 4. roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa cywilnego.
Prowadzi obsługę administracyjną kancelarii.
Z kancelarią związany od połowy roku 2019.

PORADY PRAWNE ON-LINE

W celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu z naszymi radcami prawnymi oferujemy świadczenie pomocy prawnej on-line, która może polegać w szczególności na:


 • uzyskaniu porady prawnej,
 • uzyskaniu opinii prawnej,
 • opracowaniu projektu pisma procesowego lub umowy bez konieczności
 • osobistego spotkania się z adwokatem.

Aby uzyskać usługę prawną on-line należy:


 • przesłać do Kancelarii wiadomość e-mail zawierającą pytanie wraz z opisem swojego problemu prawnego na adres: adwokat@kancelaria-bieniek.pl lub radcaprawny@kancelaria-bieniek.pl albo skorzystać z formularza obok,
 • odebrać e-mail zwrotny potwierdzający przyjęcie pytania przez naszych prawników wraz z zaproponowaną ceną za zleconą usługę. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania, lub w przypadku zagadnień skomplikowanych albo czasochłonnych w terminie do 4 dni roboczych od wpływu należności na rachunek bankowy,
 • dokonać wpłaty na rachunek bankowy o numerze 86 1050 1562 1000 0092 1425 5110,
 • oczekiwać na odpowiedź na przedstawione zapytanie.

Jeżeli Klient zdecyduje się zlecić naszym adwokatom prowadzenie sprawy, uiszczona w ten sposób opłata za usługę on-line podlegać będzie zaliczeniu na poczet wynagrodzenia. Nasi adwokaci zastrzegają sobie prawo zadania dodatkowych pytań.

Dlaczego warto skorzystać z porad prawnych przez Internet:


 • Darmowa wycena usługi
 • Pełna anonimowość – do zlecenia wykonania wyceny należy podać jedynie swoje imię i adres e-mail
 • Szybkość wykonania usługi – większość zleconych usług jest wykonywana w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku spraw skomplikowanych usługa zostanie wykonana w ciągu 4 dni roboczych.
 • Szeroka tematyka świadczonych usług: porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe, umowy.
 • Profesjonalizm – usługa jest wykonywana przez adwokata lub radcę prawnego
 • Tajemnica – adwokat i radca prawny są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieli się wykonując usługę.

Formularz zapytania on-lineKONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Paweł Bieniek

ul. Grodzisko 3a
35-060 Rzeszów

adwokat@kancelaria-bieniek.pl

tel. (+48) 784 184 656

NIP: 5170113651
REGON: 362181283
Nr rachunku bankowego:
86 1050 1562 1000 0092 1425 5110

Kancelaria
Radcy Prawnego
Monika Pigóra-Bieniek

ul. Armii Krajowej 11
36-060 Głogów Małopolski

radcaprawny@kancelaria-bieniek.pl

tel. (+48) 668 848 930

NIP: 7952375840
REGON: 365577550